Geen categorie

Pedicure met medische noodzaak weer mogelijk in onze salon.

logo

Door een verandering in de regelgeving is het vanaf heden weer mogelijk om medisch noodzakelijke voetzorg te verlenen. Aan de hand van een proffesionele afweging dient in deze gevallen bepaald te worden of een behandeling noodzakelijk is.

Er is sprake van medische voetzorg bij nagels of likdoorns die zonder behandeling een risico op ontsteken vormen. Ook eelt en kloven die een verhoogd risico op onderhuidse bloedingen vormen vallen hieronder. Personen met achterliggende aandoeningen* waarbij risico op complicaties aanwezig is indien er geen behandeling plaats vindt, kunnen ook terecht voor een behandeling. Het gaat in al deze gevallen om het verlenen van medische zorg van het strikt noodzakelijk. Voor iedere behandeling wordt hiervoor een consult uitgevoerd.

Heeft u medische voetzorg nodig, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Bij het maken van de afspraak zullen wij u vragen naar medische noodzaak. Op basis daarvan wordt een afspraak ingepland. Maakt u een afspraak via email of Whatsapp, geef dan aan wat de medische noodzaak is. Zonder noodzaak kan er helaas geen behandeling worden ingepland. Voordat de behandeling start wordt er in de salon een anamnese uitgevoerd om de medische aard te bepalen en wordt er een foto van de voet gemaakt. Indien er sprake is van noodzaak wordt de (deel)behandeling uitgevoerd.

Voor deze nieuwe (en tijdelijke) manier van werken, hebben wij de tarieven aangepast. De kosten voor het consult (en indien sprake van noodzakelijke zorg) zijn € 15,- voor de eerste 15 minuten. Voor de eventueel daarop volgende 15 minuten wordt € 10,- gerekend. In deze behandeling wordt dan ook alleen de noodzakelijke zorg uitgevoerd. De kosten voor het consult worden altijd in rekening gebracht, ook indien blijkt dat er geen medische noodzaak is (en er dus geen behandeling mag plaatsvinden).

Wij kunnen ons voorstellen dat u twijfelt aan de medische noodzaak van uw situatie. In dit geval kunt u een foto toesturen of contact opnemen met onze salon.

Marjolein

* Achterliggende aandoeningen: Diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit of bloedstollingsproblematiek.